ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ