«Παραμένω στρατευμένος στην Πολιτική και όχι στο κομματικό σύστημα …»