ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης

 

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών («Συμφωνία», «Όροι Χρήσης») προσεκτικά πριν από τη χρήση του http://kontogiannopoulos.gr («Site») το οποίο λειτουργεί από την Kontogiannopoulos.gr («εμάς», «εμείς» ή «μας»). Η συμφωνία αυτή θέτει τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας http://kontogiannopoulos.gr.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε, επίσκεψη ή χρήση του Site ή εμπλουτισμό περιεχομένου ή λοιπό υλικό στο Site, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Οι όροι με κεφαλαία που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα ανήκουν στην Kontogiannopoulos.gr και προστατεύονται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά νομικά δικαιώματα.

Λήξη Υπηρεσιών

Διατηρούμε το δικαίωμα τερματισμού της πρόσβασή σας στον Δικτυακό Τόπο, χωρίς λόγο ή προειδοποίηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια και την καταστροφή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με σας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που από τη φύση τους, θα πρέπει να επιβιώσουν καταγγελία μετά τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οι διατάξεις ιδιοκτησίας, αποποιήσεις εγγύησης, αποζημίωσης, και τους περιορισμούς της ευθύνης.

Σύνδεσμοι προς Ιστοσελίδες Τρίτων

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την Kontogiannopoulos.gr.

Η Kontogiannopoulos.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές εχεμύθειας, ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων τρίτων ή τις υπηρεσίες τους. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους αντίστοιχους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους ιστότοπους που επισκέπτεστε.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα συμφωνία (και οποιοιδήποτε κανόνες, πολιτικές ή κατευθυντήριες γραμμές που τυχόν ενσωματώνονται μέσω παραπομπής), διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Αλλαγές στην παρούσα συμφωνία

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης, δημοσιεύοντας τους αναθεωρημένους όρους στον ιστότοπο. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά τις αλλαγές αυτές, συνιστά αποδοχή των νέων Όρων της Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε να επανεξετάζετε την παρούσα συμφωνία περιοδικά για αλλαγές. Αν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας ή τυχόν τροποποιήσεις της, θα πρέπει να μην συνεχίσετε την χρήση της ή την πρόσβασή σας σε αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα συμφωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.